ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษาสำหรับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563
เลขประชาชน  : 
รหัสผ่าน  : 
 
 
 
 
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279